چیست دلچسب ترین هدیه ی این شهرالله؟

                                                          یک سحر وقت اذان صحن اباعبدالله