حال و حوصله کشیدن کاریکاتور را دارید، در این گیرو دار شمرشناسی؟!
آره!
بسم الله!
هرکس می ایستد در حالت عادی، اول سر بالاست، بعد سینه و شکم.
چند نفر به این شکل ایستاده اند؟
اما بسیاری از انسان ها اولین مسأله شان شکم است...
تصویر یک انسان که وارونه ایستاده است.
کسی که شکم برایش اولویت دارد:
شکم بالا،
سر پایین.
وَ لَعَنَ اللهُ شِمراً...