این کیست اینکه جلوه ی ایمان فاطمه است       گفتم که جلوه، نه، که دل و جان فاطمه است

 
در کربلا حسین دگر را بروز داد                           عباس رشد کرده ی دامان فاطمه است