1- دو سه روز پیش در پاریس حملات تروریستی!!!( البته شاید هم خواستند 11 سپتامبر دیگری درست کنند و از قِبَل آن پروژه اسلام هراسی و دیگر پروژه های شوم خود را زنده کنند) اتفاق افتاد که برخی مردم کشته و زخمی شدند که البته سال گذشته حضرت آقا این هشدار را به پدیدآورندگان و گردانندگان دار و دسته تروریست ها داده بودند که روزی این آتش که خودتان افروخته اید، دامن خودتان را می گیرد.

2- چند روز قبل تر هم در لبنان حملات تروریستی باعث کشته و زخمی شدن مردم شد.

حالا رسانه ها بیشتر اخبار حملات تروریستی فرانسه را پوشش می دهند و تحلیل می کنند یا اخبار لبنان را ؟؟؟

آیا خون فرانسوی ها رنگین تر از خون مردم لبنان، سوریه، یمن، فلسطین، بحرین و... است؟؟؟

مراقب باشیم  غول های رسانه ای ذهن ما را به هرجایی که خودشان می خواهند منحرف نکنند.

آیا این است حقوق بشری که با استفاده از غول های رسانه ای شان گوش فلک را کَر کرده ؟؟؟

و خیلی سؤال دیگر که نیازمند یک عدد انسان منصف است