یا علی نام تو در بیتی که برده شد

یک بیت ساده نیست

بیت المقدس است

میلاد امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام بر همه مردم دنیا به خصوص امام زمانمان مبارک باد