قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَی‌' شَاکِلَتِهِسوره اسراء آیه 84

بگو هرکس بر اساس شاکله خود عمل می کند

موضوع شاکله شناسی موضوعی رمزآلود و جذاب است 

به علاقه مندان خصوصاً روانشناسان، جامعه شناسان، مربیان تربیتی، فعالان فرهنگی و کلاً هر فردی که در حوزه انسان و کار با انسان فعالیت دارد

پیشنهاد می کنم در این حوزه مطالعه داشته باشد

قطعاً تأثیرگذار است