مـا بـرای ایـن دنـــیـــا نـیـسـتـیـم...

بدون شرح

۲۲ تیر ۹۳ ، ۱۲:۱۶ ۰ نظر
بی نام

دل من و تو


۲۲ تیر ۹۳ ، ۱۲:۰۱ ۳ نظر
بی نام

کریم و گدا


کم خواستن ز شاه برای گدا بد است

آن هم حسن، که سبط کریم محمد است

 

  نیمه ی رمضان میلاد امام کریم مبارک

۲۲ تیر ۹۳ ، ۰۹:۵۸ ۰ نظر
بی نام

راه

پای درس استاد:

راه سخت نیست، خودِ سختی، راه است

۲۲ تیر ۹۳ ، ۰۹:۲۲ ۱ نظر
بی نام

کریم

تا خدا هست و خدایی می کند

مجتبی مشکل گشایی می کند

 

 

میلاد کریم آل طاها مبارک

۲۱ تیر ۹۳ ، ۱۶:۴۷ ۱ نظر
بی نام

جبر


امام زمان!

ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن

خیری ندیده ایم از این اختیارها

۲۱ تیر ۹۳ ، ۱۶:۱۳ ۰ نظر
بی نام

صحن اباعبدالله

 

چیست دلچسب ترین هدیه ی این شهرالله؟

                                                          یک سحر وقت اذان صحن اباعبدالله

۲۱ تیر ۹۳ ، ۱۵:۴۷ ۰ نظر
بی نام