مـا بـرای ایـن دنـــیـــا نـیـسـتـیـم...

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

دشمن سرسخت

ما باید بدانیم که سیاست های بزرگ جهانی به قرآن به چشم یک دشمن سرسخت نگاه می کنند و در صدد هستند نگذارند قرآن کارگردان صحنه زندگی انسان ها شود

امام خامنه ای

۲۱ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۴۹ ۰ نظر
بی نام

کتاب - پُتک

اگر کتابی که می خوانیم مثل یک مشت نخورد به جمجمه مان و بیدارمان نکند،

پس چرا باید آن را بخوانیم؟

کتاب باید پُتکی محکم برای دریای منجمد درون ما باشد.

۰۸ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۵۱ ۰ نظر
بی نام

ممکن

در "غیر ممکن" هم، یک "ممکن" وجود دارد

۰۲ اسفند ۹۵ ، ۱۳:۲۷ ۰ نظر
بی نام