امام خامنه ای حفظه الله :

بنده نگران مسئله ی فرهنگ هستم.

اساس باید تقویت جناح فرهنگی مؤمن باشد.

امیدوارم مسئولین فرهنگی توجه داشته باشند که چه می کنند، با مسائل فرهنگی نمی شود شوخی و بی ملاحظگی کرد.

همه باید قدر جوانان مؤمن و انقلابی را بدانند اینها هستند که روز خطر سینه سپر می کنند