امام صادق(علیه السلام) فرمودند:

خدای متعال اختیار هر کاری را به مومن داده است مگر اختیار ذلیل کردن خویش را.

(میزان‌الحکمه ج1 ص 395)