السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

صحنت مدینه،مکه،نجف، کربلای ماست
یعنی تمام هستی ما مشهد الرضا ست

زیر باران کرامت حضرت دل به شرط لیاقت، دعاگویتان هستم