چند روز گذشته رحمت الهی چهره ی شهرمان را سپیدپوش کرد و همه خوشحال از این که توانستیم چهره ی زیبای زمستان را ببینیم

متأسفانه مسئولین وحقوق بگیران حوزه بحران و مدیریت راهها و فرودگاهها و مدیریت شهری نتوانستند به خوبی ایفای نقش کنند البته بماند که برخی مسئولین نمره 18 می گیرند و ... قضاوت درباره این نمره را می سپاریم به مردم که دیدند در راهها و خیابان ها چه گذشت.

مسئولین باید متوجه شوند که مردم به خوبی می فهمند که در کشور چه می گذرد و...

البته اصل مطلب من انتقاد و شکایت از عملکرد مسئولین که نمره 18 می گیرند نیست

اصل مطلب اینجاست

در حوزه خدمات شهری به هر دلیل و شاید عدم کفایت برخی مسئولین اوضاع شهر تهران به هم ریخت و مردم دچار مشکل شدند

کوچه ها و خیابان ها پر از برف بود و برخی مناطق سطل های زباله سرریز  از زباله

مخاطب این مطلب بچه های دغدغه مند و بسیجی و مسجدی است چرا شماها نیامدید در محله ی خودتان کوچه ها و خیابان ها را برف روبی کنید

آیا نمی شد آتش به اختیار عمل کرد و هر مسجد و هر پایگاه بسیجی به مردم محله خود کمک کند.

آهای مسجدی ها و بسیجی ها کی باید در کنار مردم باشیم ؟

کی باید مرام و منش مسجدی و بسیجی بودن را نشان دهیم ؟

چرا باید در خصوص مشکلات محله خود منفعلانه عمل کنیم؟

بیایید در حوزه مسائل اجتماعی و رفع مشکلات مردم محله مان آتش به اختیار عمل کنیم

حتما می دانید که آتش به اختیار را نباید با خلاف قانون عمل کردن برابر دانست

بیایید دست گیری و کمک به مردم محله مان را در رأس کارهای مسجد و بسیج محله قرار دهیم که خود کار فرهنگی بس بزرگی است.