أعوذُ بالله مِن الکَربِ و البلَا

 

خادم کسی است که کارهای امام را انجام می دهد.

کارهای زمین مانده...

کارهای امام؟!

مگر امام علیه السلام هم، کاری دارد؟؟؟

 

ان شاالله در مختصرهای بعدی

 

اگر خدا بخواهد ادامه دارد...