کسی که ارزش و شخصیت خود را پَست شمارد از شرّ او در امان نباش

امام هادی علیه السلام

 

 

شهادت هادی آل محمد علیهم صلوات الله بر همه مردم دنیا تسلیت باد