شکر خدا که در پناه حسینیم

عالَم از این خوب تر پناه ندارد

 

 

 

به شرط لیاقت نایب الزیاره بودیم

البته داخل پرانتز یک نکته بگم اون که از طرف شما نایب الزیاره امام زمان علیه السلام و حضرت آقا و سید حسن نصرالله و تمامی خادمین جبهه حق بودیم